Lidmaatschap van De IJssel

Men kan lid worden van schaakvereniging De IJssel door zich aan te melden bij de secretaris van de vereniging. Naast lid van de schaakvereniging is men dan ook automatisch lid van de Koninklijke Nederlandse Schaakbond. Daardoor kan meegedaan worden aan allerlei toernooien en krijgt men ook het bondsblad toegestuurd.

Kosten lidmaatschap:
130 euro
  voor seniorleden
55 euro
  voor jeugdleden t/m 21 jaar

Men kan een lopend lidmaatschap beeindigen door opzegging bij de secretaris. In dat geval is contributie verschuldigd over het gehele verenigingsjaar tenzij het bestuur anders beslist.

Voor meer informatie over de KNSB verwijzen we naar de website van de bond.