IJsselschaak.
boekje tgv 40-jarig jubileum

Al weer een aantal jaren worden de nummers van IJsselschaak als PDF-bestanden bewaard en via deze pagina toegankelijk (klik op het desbetreffende nummer). Voor de liefhebbers is ook het Jubileumglossy dat ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum is verschenen. Daarin veel historische gegevens over de vereniging (klik dan hiernaast) .

 

...het laatste nummer van het seizoen met veel verslagen van de competities en toernooien. Natuurlijk het 25e Panc Vink Top 12 toernooi maar ook de andere krijgen aandacht. Dan is er het RSB nieuws in dit nummer met nieuws en geen acties. De nostalgierubriek betreft het jeugdschaak en dan braderieschaak, eidspelstudies en nieuws uit de media ... ...veel aandacht voor het 25e Panc Vink Top12 toernooi. Verder veel aandacht voor het verleden en de jubileumeditie a.s. Dan het Zilveren Dame toernooi en veel verslagen van teamwedstrijen. Ook de interne competitie, de K.O-cup, het vleugje nostalgie en 25 vragen aan een clublid. En natuurlijk de rubriek met nieuws uit de media...
..er kan weer worden geschaakt zo opent dit nummer. Weinig clubactiviteiten vanwege de lockdown. Wel een gebruikelijke terugblik op schaakactiviteiten in het afgelopen jaar. verder een media-overzicht van de wk-tweekamp, voorts het laatste clubnieuws, een vleugje nostalgie maar ook nostalgie met een openlucht schaak op de markt en natuurlijk veel nieuws uit de media... .. na een lange periode kon er weeer geschaakt worden. Bij De IJssel op een andere plek in dit nummer het hoe en waarom. dan ook het nieuws van de vergadertafels met een schijnwerper op de contributie en een merkwaardig telefoonbesluit. Voorts verslagen en ranglijsten, 'met een vleugje nostalgie', de eerste wedstrijd in de RSB competitie en veel nieuws uit de media ...
..in dit 4e nummer nog steeds beperkte activiteiten.inmiddels wel de Zilveren Dame waarom gespeeld is en waar aandacht wordt gewijd.Stilgestaan wordt bij het afscheid van een aantal clubcoryfeeen en daarnaast wat artikelen die kijken naar het verleden en zijn er schaaksonetten uit Sassenheim. Verder werd er vergaderd door de RSB, Weliwaar digitaal maar maar ook daarvan aandacht. En dan natuurlijk veel nieuws uit de media... ... nog steeds geen clubavonden maar wel een clubblad. Weinig actuele zaken dus maar wel een paar extra pagina's in vergelijking met vorig nummer dankzij medewerking van leden. Allereerst over het TataSteeltoernooi, qua historie het eerste kampioenschap van De IJssel, dan een bijdrage over verscillende vormen van schaken, schaken in coronatijd, de topratings 2000-2020, 25 vragen aan een lid en nieuws uit de media....
... toch nog een nieuwe IJsselschaak. Natuurlijk beduidend minder pagina's dan normaal. Met een terugblik op het afgelopen jaar en uitgebreid aandacht voor de succesvolle serie Queens Gambit. Naar aanleiding daarvan een bijdrage over dames achter het bord. Verder de ratingontwikkeling bij De IJssel, de digitalisering van Schaakmagazine, de column Met een vleugje Nostalgie en veel nieuws uit de media.... ... ondanks een droeve schaakzomer met coronamaatregelen geen clubactiviteiten en vervolgens een voorzichtige en weer afgebroken start van een nieuw seizoen hierbij toch een nieuwe IJsselschaak. Eerst de vergadertafels met veel Corona maar ook wisseling in het bestuur. Verder aandacht voor Hans Lodeweges, terug in de historie, de eerste rondes van de clubcompetitie, 25 vragen aan een clublid en natuurlijk veel nieuws uit de media ...
...een bijzonder nummer omdat het verslag doet van een periode waaraan abrupt een einde kwamvanwege de coronacrisis. Het nummer is tevens het laatste nummer van het seizoen want geen clubavonden betekent geen nieuws en dus geen IJsselschaak. Wel historie met de geschiedenis van schaakverenigingen. Dan de veelal niet afgemaakte competities, een vleugje nostalgie en natuurlijk nieuws uit de media ... .. het eerste nummer van 2020 opent met een terugblik op 2019. Recenter zijn de teamwedstrijden van De IJssel. Voorts de rapidcompetitie die inmiddels afgelopen is en een terugblik op het Invitatietoernooi. Dan nog de start van het ZD toernooi, een artikel over blunderen, nieuws over de triest uitgeschakelde Hans Lodeweges en het persoonlijk kampioenschap ban de RSB, deelnemers aan het TataSteel toernooi en natuurlijk medianieuws...
.. het eerste nummer van het nieuwe seizoen met veel vergaderen. Bij de RSB maar ook bij De IJssel. Bijdragen over de vakantietoernooien. Verder historie, over de enige bekerfinale die De IJssel speelde en een opening die met wantrouwen werd bekeken. Dan de start van de RSB competitie en ook het eerste optreden in de KNSB van De IJssel. Dan de clubcompetitie die van start ging en veel nieuws uit de media ... ... ruim baan voor kampioen in dit laatste nummer van het seizoen. Van de clubcompetitie natuurlijk maar ook de Zilveren Dame, Verder natuurlijk uitgebreid het Panc Vink top12 toernooi en de slotakkoorden van de RSB competitie. Weer een aflevering van 'met een vleugje nostalgie' en de geactaliseerde jaarlijkse historische ranglijst en de ratingontwikkelingen. Dan nog de jeugd, de schaakkraam en nieuws uit de media.
... veel aandacht voor de RSB competitie met natuurlijk het kampioenschap van De IJssel 1 maar ook de andere teams krijgen ruim aandacht. Ook de RSB beker staat in de schijnwerpers. Dan natuurlijk uitgebreid het Panc Vink top12 toernooi. Een vleugje nostalgie is er weer en natuurlijk aandacht voor de clubcompetitie. Verder de jeugd en 25 vragen aan een lid dat vorig jaar nog een onbekende was.En natuurlijk ook nieuws uit de media. .. de schaakhoogtepunten op wereld-, regionaal- en op clubnivo van 2018 met extra aandacht voor de tweekamp om de werelstitel. veel verslagen van de teamwedstrijden voor de RSB-competitie. het eerste toernooi dat achter de rug is; het invitatietoernooi. Schermmutselingen om de K.O-beker en natuurlijk de clubcompetitie, het jeugdschaak eb de rapidcompetitie. Een bijdrage uit het verleden en een beperkt mediaverslag..
.. natuurlijk aandacht voor het 11e lustrum van De IJssel. Nog verder terug gaat de column 'Met een vleugje nostalgie'. Dan verslagen van de vergaderingen van zowel De IJssel als van de RSB. Ook de aanwezigheid op de jaarmarkt wordt vermeld met een attentie voor de penningmeester zo valt te lezen. Dan de competities en de eerste verslagen van de teams in de RSB als ook voor die van de competies.Voorts de rubriek Uit de media. .. laatste nummer van het schaakseizoen met natuurlijk de resultaten van de competities.Kampioenen op veel fronten met vooral veel lauweren voor Léon Jacobse die Frank Visser 2x te slim af was. Dan een restje RSB competitie met historische ranglijst. Veel aandacht voor het Panc Vink Top12 toernooi en natuurlijk ook voor het toernooi om de Zilveren Dame. Verder ratingontwikkelingen, Moordrechtse schaakfamilies en het nieuws uit de media ...
.. veel nieuws over de RSB teams. Voorts veel aandacht voor de toernooien zoals het ZD toernooi waar de titelvertegenwoordiger op koers ligt. 2 toernooien houden het op een aankondiging: Panc Vink top12 toernooi en het doorgeefschaak. Dan aandacht voor het Tatasteel toernooi, natuurlijk de clubcompetitie en de jeugdcompetitie. En natuurlijk veel nieuws uit de media ... .. met de highlights uit het schaakjaaroverzicht internationaal, nationaal en op clubnivo. Veel over de lopende RSB competitiemet geen dreigende kampioenschappen maar wel mooie momenten. 2x een jubiaris met 300 RSB wedstrijden.Verslagen van diverse toernooien. De eerste clubkampioen van het zeisoen, de gestarte bekerstrijd en ook het invitatietoernooi met bijna net zoveel gasten als leden. Dan de competities en veel nieuws uit de media ...
.. met de start van het seizoen en een terugblik op het vorige seizoen. De jaarvergadering en ook de massakamp tegen 3 Torens die een massakampje werd. Maar er werd gezorgd voor een herleving van geschiedschrijving van een modevariant uit 1984. Verlies was desondanks het resultaat. De IJssel werd opgenomen in het KNSB kaartspel. 25 vragen van onze voorzitter aan een clublid. en natuurlijk de RSB competitie met verzwakking van de 8-tallen. De clukampioen voert de competitie aan en natuurlijk verder nieuws uit .. .. het laatste nummer van het schaakseizoen rijkelijk gevuld met toernooinieuws. Het Panc Vink Zuidplas Top-12 toernooi, het Zilveren Dame toernooi, het Nieuwerkerktoernooi en nog een staartje nieuws uit de bondscompetitie. Dan weer de ranglijst aller tijden met RSB wedstrijden, het clubkampioenschaap met een spannend slot. Ook weer een jeugdkampioen en de ratingontwikkelng. Nieuws van de vergadertafels, bij De IJssel, de RSB en de Bondsraad. en tot slot de rubriek ui de media ...
.. veel aandacht voor de RSB competitie die voor een aantal teams al is afgesloten en voor 2 zelfs met een mooi succes. Een teamlid neemt afscheid met een loperoffer op f7. Dan nieuws uit de KNSB met mogelijk schaken op zaterdag. Een lid met 300 RSB wedstrijden op zijn naam en verder nieuws over de clubcompetitie en k.o. beker. Een drievoudig pionoffer krijgt aandacht en natuurlijk de lopende stijd om de Zilveren Dame. Aandacht verder voor komend Top12 toernooi en het doorgeefschaaktoernooi dat komt en nog veel ander nieuws .. ... jaarwisseling dus terugblik afgelopen jaar. Het overlijden van Panc Vink krijgt de aandacht en ook een ander boegbeeld van De IJssel die maar liefst 50 jaar lid is van de KNSB en gehuldigd werd. Dan de RSB competitie, de RSB beker en het verloop van de diverse competities van de club. Verder het jaarlijkse invitatietoernooi en de aankondiging van het Zilveren Dame toernooi. Een speciaal artikel over de titelmatch om het wereldkampioenschap en natuurlijk ook de reguliere rubiek met het nieuws uit de media ...
... aandacht voor de nieuwe voorzitter en natuurlijk veel waardering voor zijn voorganger. Dan nieuws van de vergadertafels en verslagen van de eerste wedstrijden in de RSB competitie. Ook de clubcompetitie komt aan de orde met de eerste resultaten. Ook de rapidcompetitie is gestart en de seizoensstart met snelschaken. Ook de jeugd is gestart, nu ook met een echte competitie en een actieve jeugdschaakleider die nu op 3 Moordrechtse scholen is gestart. Dan nog een remise van een clublid tegen Victot Kortsnoj. En natuurlijk het nieuws uit de media ... ... in dit nummer aan het eind van het seizoen worden diverse winnaars in het zonnetje gezet. Met name ZD toernooi als het Top12 toernnoi krijgen veel aandacht met Evengroenen op prominente plaatsen. Maar ook die van de clubcompetitie, de k.o.competitie als het doorgeefschaak krijgen een plaatsje. Dan de RSB resultaten, de ratingontwikkeling en aandacht voor de onlangs overleden Victor Kortsnoj, nieuws van de vergadertafels, activiteiten bij het jeugdschaaken nieuws uit de media ..
.. veel nieuws over de prestaties van de teams van De IJssel zorgen over de teambezetting bij de hoofdmacht en de prestaties bij de andere teams met 2 kampioenschappen bij de viertallen. De vlag uit voor weer een lid met 200 rsb wedstrijden en de gang van zaken bij clubcompetitie het toernooi om de zilveren dame, de rapidcompetitie en de k.o beker. Aandacht voor het komende Vink Top12 toernooi en ook voor een vitaliteitsonderzoek van schaakverenigingen door de KNSB. etc . .. een nieuw jaar met terugblikken op hoogtepunten op schaakgebied. Ook veel plaats voor de RSB competitie. Maar leifst 17 wedstrijden passeren de revue. Speciale attentie is er voor de 100 wedstrijden van 'buitenpost' Sassenheim. Dan de clubcompetie met een koploper die 100% haalt, de rapidcompetitie en de opgestarte k.o. competitie. Ook de jeugd trekt de aandacht en natuurlijk is er aandacht voor het invitatie-gezelligheidstoernooi. tot slot weer het nieuws uit de media ...
.. allereerst de vergadertafels zowel bij De IJssel als bij de RSB. Dan een nieuw erelid en de seizoenstart van het nieuwe seizoen. Ook de RSB competities krijgen aandacht met verslagen van de eerste wedstrijden maar ook een overzicht van de meest succesvolle verenigingen. Dan de interne competitie en het weer oplevende jeugdschaak. Verder een aankondiging van het Invitatietoernooi en veel nieuws uit de media ... .. het laatse nummer van het seizoen 2014-15 met veel nieuws van het Vink Top12 toernooi. Verder worden natuurlijk veel prijzen genoemd zoals van het ZD toernooi, het k.o. toernooi en competities bij de senioeren als de jeugd. Verder een staartje RSB competitie en een analyse van de aftakeling van een schaakbolwerk. Ook de vergadertafels passeren de revue evenals de regionale toernooien en natuurlijk het nieuws uit de media ...
... optredens van de RSB-teams in het nieuwe jaar en een lid met zijn 100ste voor De IJssel, het van start gaan van het ZD toernooi en de resultaten in de k.o competitie. Dan de aankondiging van het Vink Top12 toernooi inclusief een overzicht van de 19 voorgaande edities. Een beeld van de ratingontwikkeling en natuurlijk de ontwikkelingen in de clubcompetitie. Ook de jeugd komt aan bod met koplopers die elkaar weinig ontlopenen natuurlijk het nieuws uit de media ...
...terugblik op het jaar 2014 zowel qua club, internationaal als regionaal. Verder verslagen uit het RSB seizoen en ook aandacht voor een jubilaris met 100 wedstrijden op zijn naam. Dan de beeindigde rapidcompetitie en een beschrijving van de strijd in de lopende clubcompetitie. Ook de jeugd komt aan bod. En een verslag van het afgelopen invitatietoernooi met winnaars die elkaar slechts weinig ontliepen. Dan nog het k.o. toernooi, Tatasteel en de regiotoernooien en natuurlijk ontbreekt niet het nieuws uit de media ..
... de start van een nieuw schaakseizoen met berichten van de vergadertafels. Verder de eerste verslagen uit de RSB competitie, een bijdrage uit de historie over 'het kanon van Aljechin', een partijstelling die Cees Buddingh inspireerde tot het schaken en later ook een heavy metal band. dan de clubcompetitie met wisselende koplopers en een relaas over de 1e ronde van zowel k.o als rapid-competitie. Bij de jeugdleiding een wisseling van de wacht. En dan natuurlijk nieuws uit de media... ... in het laatste nummer van het seizoen de parade der winnaars. Niet allemaal nieuwe nee her en der werden titels geprolongeerd en ook oud-winnaars waren succesvol. Nieuws dus van het Vink Top12 toernooi, het Zilveren Dame toernooi dat ditmaal een gouden tintje had, het K.O. toernooi en natuurlijk de clubcompetitie en de jeugdcompetitie. Een uitgebreide beschrijving is er ditmaal van de RSB-vergadering en ook de keuze van het logo van De IJssel krijgt nadere aandacht. En dan natuurlijk het nieuws uit de media ...
...een nummer met veel resultaten van de RSB competitie met een kampioenschap van het topteam maar ook resultaten van de andere teams. Maar ook aandacht voor leden met jarenlange competitiedeelname. Daarnaast aandacht voor de lopende en komende toernooien zoals de competitie, het 'gouden' zilveren dame toernooi, het k.o. toernooi en het komende Vink top12 toernooi. verder aandacht voor de jeugdcompetitie en de strijd om de Groene Hartcup en natuurlijk ook de media .... .. met een terugblik op 2013. verder het wel en wee van de RSB-teams die het geschonden blazoen proberen op te vijzelen en een eresaluut voor weer iemand met 200 RSB wedstrijden op zijn naam. Aandacht voor het Invitatietoernooi en ook voor de deelnemers van De IJssel aan het Tata toernooi. Natuurlijk ook de individuele competities van zowel senioren als jeugd. Even wordt stilgestaan bij de ratingontwikkeling en natuurlijk weer volop aandacht voor nieuws uit de media ...
... het 100-ste nummer en daarin een terugblik van 3 redacteuren. En natuurlijk ook veel aandacht voor de viering van het 50-jarig jubileum. Maar er is meer. De vergadertafels zowel van de RSB als van De IJssel zelf. Dan natuurlijk aandacht voor de RSB competitie en ook de jeugd die het met een wat kleiner aantal leden moet doen. Dan de competitie en natuurlijk ook weer het nieuws uit verschillende media... ... het laatste nummer van 2012/13 met veel nieuws van toernooien. Natuurlijk vooral het Vink-Top12 toernooi maar ook het Zilveren Dame toernooi en in beide toernooien dezelfde winnaar. Verder de slotfase van het clubkampioenschap en de optredens van de jeugd op het NK. Natuurlijk wordt er aandacht gevraagd voor het komende jubileum en vooruitblikkend daarop de historie van De IJssel. Nog een restantje RSB competitie en natuurlijk het nieuws uit de media ...
.. veel RSB nieuws maar geen vrolijk. Het programma voor het jubileum is er en wordt gepubliceerd. Verder natuurlijk de spannende strijd om het kampionschap, nieuws van de Zilveren Dame en ook van het komende Vink Top12 toernooi. Dan natuurlijk ook nieuws over de jeugd zoals de overwinning in de massakamp tegen Messemaker en de jeugdcompetitie waarin de strijd vooral gaat om plek 3. Ook is er wat vertellen over de Groene Hart Jeugdcup waarin De IJssel zich handhaaft etc... ... nieuws over het jubileum, nieuws over het RSB-seizoen met o.a. een gestaakte wedstrijd, succes van de jeugd in de massakamp tegen Messemaker 1847, de strijd om het kampioenschap bij jeugd en senioeren. Verder het invitatietoernooi maar ook van een paar deelnemers aan het Tata Steel toernooi. Ook het toernooi om de Zilveren Dame staat weer in de startblokken en verder veel nieuws uit de media met subsidieperikelen, een rijdend schaaktoernooi, Timman als omstreden schrijver etc ...
... nieuws van de vergadertafels, zowel bij De IJssel als de RSB en ook aandacht voor de opgestarte schaaktraining. verder de vergrijzende schaakorganisatie, de schaakkkraam op de braderie, prestaties van de moordrechtse schaakfamilie. Nog geen goede berichten uit de RSB competitie valt te lezen en ook een terugblik uit het bijna 50-jarige verleden. Dan de competities, het optreden van de jeugd in de nieuwe Groene Hart competitie en natuurlijk ook weer nieuws uit de media ... .. de vlag uit voor veel winnaars. Van het in mei gespeelde Vink/Top12toernooi en natuurlijk de verrassende winnaar in het ZilverenDame toernooi, waar trouwens de Hoekveld trofee dit jaar verhuisde naar een vroegere jeugdspeler. Het clubkampioenschap kwam terug bij degene die dat vorig jaar verspeelde maar ook andere prestaties krijgen aandacht. Ook voor een jeugdspeler die nu bij de senioren op de goede weg is. Verder de nieuwe jeugdkampioen, de GH-jeugdcup nieuws uit het verleden en uit de media ..
... in dit dikke nummer veel stof over het slot van de RSB competitie met een kampioensteam en een degradatie. Verder veel nieuws over de jeugd zowel bij de interne als de externe verrichtingen en de plaatsing van een oud-jeugdkampioen voor het NK. Ook de competitie krijgt aandacht evenals de ZD competitie en ook een vooruitblik op het komende Vink top12 toernooi. Dan nog de prestatie van de voorzitter in een simultaanwedstrijd en ook veel nieuws uit de media ... ... met jaaroverzicht 2011 en de deel 6 van clubgeschiedenis en dan veel wel en wee van de clubteams in RSB competitie en bekercompetitie. Ook een 200ste en zelfs een 300ste wedstrijd voor de club en veela aandacht voor de eigen cometities, de toename van het ledental, een gerenoveerd competitiesysteem, 'kat-en-muis' duels bij de k.o beker en allerlei nieuws van onze jeugdschakers. Verder het zoeklicht op het invitatietoernooi, Tata-Steel, de ratingontwikkeling en het nieuws uit de media ...
.. met terugblik op de zomerperiode, nieuws van het RSB front. De IJssel timmert publicitair aan de weg op de jaarmarkt en bij Super de Boer. Verder nieuws van de weer gestarte RSB competitie. Dan weer de zoektocht door de historie van De IJssel en wel en wee uit de clubcompetitie, de rapidcompetitie en de start van de k.o bekercompetitie. Aandacht natuurlijk ook voor de jeugd en dan natuurlijk nieuws uit de media zowel uit regio als uit 'de wereld' ... .. eresaluut voor Hans Lodeweges maar ook voor Henk-Jan Evengroen maar ook een uitgebreid relaas van het Vink Top12 toernooi met alle standen en uitslagen. Natuurlijk ook het ZD-toernooi en de activiteiten buiten de clubgrens. Ook de jeugd komt aan bod en verder een vooruitblik op het nieuwe RSB seizoen met voor De IJssel een nieuwe competitieleider. Dan nog de historische ranglijst met RSB deelnames en natuurlijk nieuws uit de media ...
... afscheid van de sterkste schaker die De IJssel ooit als lid had: Samir Akrawi. Verder terugblik op de RSB competitie en nieuws van de jeugd met groene hartcup, massakamp en jeugdcompetitie. Veel concurenten in de clubcompetitie en een terugblik op de rapidcompetitie. Verder een vervolg van de serie De IJssel 50 jaar, de stand van zaken in het toernooi om de Zilveren Dame en een vooruitblik op het komende Vink Top12 toernooi. Voorts resultaten van toernooien etc... .. terugblik op 2010, op het bestaan van De IJssel en op de ratingontwikkeling. Maar ook het invitatietoernooi dat druk was. Verder de RSB competitie met zowel de teams als de competitie zelf maar ook de strijd om de clubtitel en de rapidcompetitie en de aankondiging van de Zilveren Dame. Dan natuurlijk ook de jeugdcompetitie maar ook andere evenementen van de jeugd. Tenslotte het nieuws uit de media met een grote diversiteit aan nieuwtjes ...
.. de overbrugging van de zomerperiode met de start van de reeks 'De IJssel p weg naar 50 jaar'. Verder het einde van Het Posthuis en natuurlijk de zomertoernooien met Gent, Open NK Dieren, PK en Gouda Open. Verder de start van de RSB competitie en van de diverse interne competities. En dan de aanpassingen in het jeugdschaak en het meedoen aan de Groene Hart jeugdcup. Dan natuurlijk ook nieuws uit de media met veel schaakwederwaardigheden en van de vergadertafels, het partijmoment etc ... ... een nummer met vooral veel toernooiverslagen. Natuurlijk over het VINK Top12 toernooi, voor het eerst onder de vlag van de gemeente Zuidplas. Verder het toernooi De Zilveren Dame waarin de gedoodverfde favoriet het onderspit dolf. Deze won wel het sterke Schrijvers Rotterdam Open en ook daarover aandacht. Dan de prolongatie van de clubtitel door onze clubkampioen, de jeugdkampioen die weer de naam Evengroen draagt. En dan het ouder-kind toernooi, ervaringen met snelschaak en natuurlijk nieuws uit de media ...
... de aankondiging van het 3e lustrum van het Zuidplas Top12 toernooi. De promotie van de teams van De IJssel. Verder de afronding van het rapidkampioenschap, nieuws van de knock-out competitie en natuurlijk van het Zilveren Dame toernooi. In de competitie is de titelstrijd nog geen gelopen koers en ook bij de jeugd is de strijd nog spannend. Die waren trouwens ook actief op diverse toernooien en bij de massakamp tegen Messemaker. Dan nog het nodige nieuws uit de media, aandacht voor het 75-jarige WSV etc ... ...met een terugblik achterliggend jaar dat afgesloten werd met weer een invitatietoernooi. De stand van zaken in de RSB competitie waar het verloren terrein lijkt te worden ingehaald. De uitschakeling voor de RSB-beker maar ook een blik op het nieuwe k.o toernooi. Verder de clubcompetitie en natuurlijk ook de stand van zaken bij de jeugd. Verder een overzicht van de ratingontwikkeling waar Samir sinds kort hoog op voorkomt. Dan nog nieuws uit de media, Corus en onze nieuwe RSB kampioene bij de meisjes etc ...
... alsnog de zomertoernooien met de PK, de Gentse spelen en Gouda Open met IJsselspelers achter de borden. Verder de eerste verslagen uit de RSB competitie en een opvallend bericht over onze voorzitter. Heult hij met de vijand? Dan de vraag hoe de schaaksport in het nieuws komt, terug in de schaakgeschiedenis en natuurlijk onze eigen competities die weer zijn begonnen. En melding van nieuwe (jeugd) schakers, En een nieuw toernooi in een al oud jasje. En natuurlijk nog partijfragmenten, vergadertafels, etc. ... het laatste nummer van het seizoen gaat over finales en winnaars. Hets slot van de competities bij jeugd en senioren, het zd toernooi en het Vink-top12 toernooi. De impasse bij het bestuur van de Rotterdamse bond maar ook ander schaaknieuws zoals vrouwen die te beducht zijn voor mannen, de president van de wereldschaakbond en ontmoetingen van Kasparov met Obama en Karpov. En dan nog toernooiresultaten van IJsselspelers, de nieuwe RSB competitie en de historische ranglijst qua RSB deelname, etc ..
...met de afloop van de RSB competitie waarbij we stapjes terug moeten doen. Ezeltjes voor opvallende missers, In de schijnwerpers ook het RSB snelschaakkampioenschap, de deelnemers aan het Corustoernooi en ook andere toernooien komen aan de orde. Verder de aankondiging van een nieuw Vink Top12 toernooi en de clubcompetitie die op z'n eind loopt. Natuurlijk aandacht voor de jeugd met o.a. de massakamp tegen het Goudse Messemaker. En natuurlijk nieuws uit de media, maar er was zoveel te melden dat daar het mes inging. Er is dus genoeg ... .. terugblik op het georganiseerde invitatietoernooi, een speciale bijdrage van gaste Pia Sprong met een impressie van Corus-2006, successen van de Evengroenen op toernooien, aankondiging ZD-toernooi, verslagen van de diverse RSB wedstrijden, een ludiek commentaar uit Schiedam betreffende het telefoonincident, een schets van het succes van Léon Jacobse in een RSB wedstrijd, beeldvormin over de almaar groeinde jeugdafdeling, natuurlijk de clubtitels, een overzicht van de rating ontwikkeling etc. etc.
... stormachtig begin van het seizoen met 45e verjaardag van De IJssel: Böhm als simultaangever. Start RSB seizoen matig na kwaliteitverlies. De start van de HH-competitie. Ook de jeugd is weer begonnen. Veel toernooinieuws met natuurlijk de Evengroenen, de PK, het Huttontoernooi en Gouda Open. En natuurlijk ook Gent. Verder nieuws uit de media, nieuws uit de RSB, de reclame-karavaan van Ton van Smirren op de Moordrechtse Braderie, de merkwaardige finisch van de toppers in ronde1 van de Rapidcompetitie etc .....
... veel toernooinieuws. Natuurlijk het Vink Top 12-toernooi: Corus in het klein. Verder de eindstijd in het toernooi om de Zilveren Dame: een routinier won het van de jeugd. Ook bij de Hoekveldtrofee een routinier. Deelnames aan het NK. HetRSB-GrandPrix voor slim operende Jacobsen. De clubtitel weer naar een Evengroen maar nu een jongere versie. Dan het staartje van de 4-tallen competitie. Verder een terug- en vooruitblik van de RSB competitieleider die gehinderd wordt door transfernieuws. En verder nog veel ander nieuws ...
... memoriam in verband met onverwacht overlijden Rene Ordelman. De laatste fase van de RSB competitie met een kampioenschap voor het 1e team, een prima prestatie van het 2e team en een derde team dat aan de verwchtingen voldeed en zich handhaafde in de 3e klasse. Ook nieuws van de 4-tallen competitie. De strijd om de clubtitel. Henk-Jan Evengroen wordt rapid-kampioen. Aandacht voor de strijd om de Zilveren Dame, een blik op het laatste Corus-toernooi, de historie, de jeugdcompetitie en natuurlijk de diverse media ..
... veel nieuws van RSB competitie: die draait op volle toeren met het eerste team dat op koers ligt, het 2e team dat op een bijzondere manier een punt kado kreeg en een derde team dat zich probeert te handhaven in de 3e klasse. Ook de nieuwe 4-tallencompetitie krijgt aandacht. Extra aandacht voor de jeugd waar de meiden de aandacht trekken en een jongeling de kranten haalde. Een terugblik in de historie en de viering van een 65-jarig schaaklidmaatschap. Verder nieuws uit de clubcompetitie, de overleden Fischer en de diverse media...
... de zomerschaakvakantie van de Evengroenen, belevenissen ijsselschakers in Gent, terugblik activiteiten van de RSB, wat wordt er gedaan met onze contributie, de braderie in moordrecht, de jaarvergadering, nieuwe trainer voor de jeugd, start van de RSB-teams, nieuwe stukken en borden, weer veel nieuws uit de media, de nieuwe clubcompetitie nu met knakenkampioenen, wie wordt de nieuwe clubkampioen en verder het jaarprogramma, snelschaakactiviteiten, de rapidcompetitie etc...
... terugblik ijsselschaak, huldiging secretaris bij 40 jarig jubileum, het Vink Top12 toernooi met aandacht voor 'de beste Vink', hoofdrol voor Evengroenen in club- en ZD-competitie, vooruitblik RSB competitie, diverse toernooien, de jeugd sluit het seizoen af, het NK voor de jongste jeugd, nieuws uit de media, de vergadertafels, de transfermarkt en ontboezemingen van de voorzitter over slecht schaken, Damhuis en jeugdschaak en ook nog een schaaktoetje ...
... veel RSB competitie en geen vreugdevol nieuws. Oorkaondes voor spelers met 100 resp. 200 rsb-wedstrijden. Corus 2007 maar ook toernooigeschiedenis. Veel nieuws van de schaakjeugd: plaatsingen NK etc. De rapidkampioen is bekend en ook de clubtitel lijkt al vergeven. Nieuws van het toernooi om de Zilveren Dame. Neuws uit de media. Het WSV toernooi met Evengroenen, Jacobsen en Bergen. Verder een vooruitblik naar het Vink Top12 toernooi etc...
... het invitatietoernooi; veel RSB-competitie; rating bij De IJssel nader in beeld; het RSB-jubileumfestival; reactie op een reactievan negatieve publiciteit; de strijd om de clubtitel; veel strijd in de jeugdcompetitie; vooruitblik toernooi om de Zilveren Dame; de kampioenschappen schoolschaak in Gouda; toernooien met veel Evnegroen en Jacobse gehalte; veel nieuws uit de media met 0.a. ook de 'toiletregel' etc...
..verslag jaarvergadering(en), de toernooitijgers gingen op pad in de zomer, schaakgeschiedenis van het stauntontoernooi, de weer begonnen strijd om de clubtitel met partij besprekingen, nieuwe regelgeving competitiesysteem, het jeugdschaak nu in 2 groepen, op het rsb-front een zevenklapper en een zwijntje en een ezeltje, internationaal schaak en nog meer media nieuws, de rapidcompetitie, een nieuwe advertyeerder, etc. .. nummer van finales. droefenis uit de rsb vanwege: degradaties eerste en derde team, clubkampioenschap jan evengroen, prolongatie jeugdkampioenschap door bernard evengroen, resultaten jeugdschakers, het vink-top12-toernooi, finale strijd om de zilveren dame, wederom schaakgeschiedenis, de statistiek met rsb-deelnames door de jaren heen, de rubriek uit de media, toernooiresultaten en snelschaakonderonsjes van ijsselschakers en aanbevolen vakantielectuur etc.
--- veel RSB competitie: niet alles gaat van een leien dakje. 3e team degradeert uit de 3e klasse. Verrassing met het deens gambiet. terugblik op het Corus-toernooi. Drie schaakfamilies op het WSV-drierondentoernooi. Start van het Zilveren Dame toernooi met verrassingen. Jeugd plaatst zich voor het NK. Aankondiging Vink Top12 toernooi. Wie van de vier is de oudste schaakvereniging? De strijd om de clubtitel. Nieuws van deschaak jeugd bij De IJssel. Het toernooi in Linares nader beschouwd. Het Russisch kampioenschap etc. .. terugblik op het afgelopen schaakjaar, veel RSB-nieuws, impotente paardverschuivingen, een zelfopknooppartij en keurig gedekte stukken, het verloop van de clubcompetitie, offerpartijen tussen koplopers, het invitatietoernooi met verrassende winnaars, aankondiging toernooi om de zilveren dame, veel jeugdnieuws: het eerste Moordrechtse schoolschaaktoernooi, weer evengroen-successen, bernard op kop in jeugdcompetitie en schaakgeschiedenis met een teruggrijpen op kees van kooten en de media-rubriek etc.
.. nieuw competitiesysteem van start; het nieuwe RSB seizoen; aandacht voor schaakgeschiedenis; ervaringen van de toernooitijgers; ook de jeugd is weer van start met veel nieuwe gezichten; byzondere schaaknieuws in de mediarubriek; het jaarprogramma; de moderne schaakbond; de rapidcompetitie; de ratingontwikkeling het denksportfestival en diverse berichten mbt schaakmateriaal, nieuwe adverteerders en vreugdevolle feiten in de gezinssituatie van vooraanstaand lid etc. .. net geen KNSB; RSB snelschaakkampioenschap; evaluatie oud- en prognose nieuw RSB seizoen; finale HH-competitie; nieuw competitiesysteem; Bernard Evengroen jeugdkampioen; verrassende winnaar VINK top12 toernooi; Evengroen successen in ZD; HenkJan winnaar Grand Prix; simultaan van 2 dames in Waddinxveen; historisch overzicht RSB deelname; aandacht voor de 'ouwe hap'; nieuws uit de RSB; medianieuws over het WK, Fischer en bijzondere schaakverzamelingen; etc.
... slotfase RSB-competitie; over slechte verliezers; felle strijd om clubtitel; veteraan knap ingeblikt; jn evengroen rapidkampioen; corus toernooi; de zilveren dame van start met veel regio-toppers; de successen van de jonge evengroenen maar ook van sjoerd keizer; kampioenschap voor de ijsseljeugd; stand van zaken bij de jeugd; het komende top12 toernooi; ervaringen in het appartement in scheveningen; veel medianieuws etc. ijsselschaak 65 ... vooruitblik Hein Donner naar 2004; huurcontract Moordrechts 1e achaakvereniging; de ijssel 1 klopt rsb-kampioen; henkjan debuteert in het 1e team; 3e team krijgt onverwachte hulp; vooruitzichten goed voor 2e team ; bekerteam sneuvelt tegen charlois; stand hh competitie; invitatietoernooi; ijsselteam heerst op hypothekentoernooi; ijsseljeugd op gouds schoolschaakkampioenschap; spanning in jeugdcompetitie; vooruitblik zilveren dame toernooi etc
ijsselschaak 64 ... start rsb-competitie; winst in 1e ronde bekertoernooi; wel en wee rsb-teams in knsb-competitie door de jaren heen; rapidcompetitie van start; jeugdige talenten in hh-competitie; laatste(?) succes van theo van herk in nederland; evengroens spekken schaakpot op toernooien; veel wisseling ledenbestand bij de jeugd; jeugdteam voortvarend in groene hartcup; nieuwe ratinglijst is uit; herinneringen aan oud-clubkampioen ijsselschaak 63 ... terugblik laatste maanden seizoen 2003/04; veel snelschaak: deelname de ijssel aan nk en rsb-snelschaakkampioenschap en alternatief voor rsb-snelschaakcompetitie; terugblik rsb-seizoen; ijsselranglijstmet rsb-deelnames aller tijden; top12 toenooi; 'dubbel' voor jan evengroen; de ijssel wint jubileum-emailtoernooi; mischa grasmeyer jeugdkampioen; ijsselvoorzitter stimuleert schaken op goudse school; nieuws uit de media; nieuw schaaklokaal in komend seizoen
ijsselschaak 62 ... ijsseltopteam succesvol in promotieklase; uitgeschakeld in bekerstrijd; 2e team promoveert naar 2e klasse; 3e team handhaaft zich in 3e klasse; mick vd berg in de schijnwerpers; frans duboid speelt 200-ste rsb-wedstrijd; ijsselschakers op corus; volop strijd om zilveren dame; strijd om eindzege in jubileum-emailtoernooi; evengroen op weg naar clubkampioenschap; bijzondere schaaknieuwtjes; historische feiten over rotterdams oudste schaakclub; wapengekletter in de vierpionnenaanval etc. ijsselschaak 61 ... jubileumactiviteiten: emailtoernooi; straten- en bedrijventoernooi; gezellig invitatietoernooi; rsb-competitie: verloren protest, 2e team verdedigt koppositie, 3e team speelt sinterklaas; nog 3 kandidaten voor clubkampioenschap; (farnk) visser aan de haak; veel nieuws van de ijsseljeugd: jeugdcompetitie, vd spelttoernooi, viertallencompetitie, schoolschaakkampioenschap; schaakgeschiedenis; ijsselspelers bij wsv; stijgende knsb-contributie; berichten uit de media etc.