Hans Lodeweges in het ziekenhuis

Hans verscheen maandagavond onverwacht niet op de clubavond en bleek ook telefonisch niet bereikbaar. Inmiddels is duidelijk geworden dat hij vanwege een herseninfarct is opgenomen in het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda. Hij heeft geen verlammingsverschijnselen maar is wel wat in de war.

Bezoek wordt door hem zeer op prijsgesteld. Hij ligt op de afdeling Geriatrie. Er is een doorlopende bezoekmogelijkheid van 13.30-20.00 uur.