Loting ko beker 2e ronde

Op de clubavond van 7/1 is geloot voor de 2e ronde om de k.o.-beker. Om tot 8 kwartfinalisten te komen zijn er van de elf nog resterende deelnemers vijf vrijgeloot t.w. Judie van Eck, Crelis Molenaar, Frank vd Pavoordt, Ad de Veld en Sjaak in 't Veld.

Resteert voor ronde 2 drie partijen: Aad vd Berg - Ton van Smirren, Teus Boere - Hans Lodeweges en Wouter Schmahl - Frank Visser.

Reglement k.o. bekercompetitie

  1. Vijf speelronden. Bij oneven aantal deelnemers in een speelronde wordt dit aangevuld met vrijlotingen. In de derde speelronde wordt het aantal deelnemers door middel van vrijlotingen aangevuld tot acht deelnemers.
  2. De tegenstanders worden steeds bepaald dmv loting onder de niet uitgeschakelde deelnemers. De eerste van de twee tegenstanders heeft steeds wit.
  3. Aangenomen wordt dat ieder lid die deelneemt aan de clubcompetitie, en zich niet voor deelname heeft afgemeld, aan de eerste ronde zal deelnemen. Leden die niet aan de clubcompetitie deelnemen moeten zich voor deelname aan de k.o. bekercompetitie aanmelden.
  4. Voor de partijen gelden de spelregels conform die van de clubcompetitie.
  5. De winnaar van elke partij gaat door naar de volgende ronde. Bij remise beslissen twee snelpartijen met voor ieder 5 minuten bedenktijd. Indien die eveneens gelijk eindigen, is de daaropvolgende niet in remise eindigende snelschaakpartij beslissend. De kleur voor de eerste snelschaakpartij wordt vastgesteld door loting, daarna steeds wisseling van kleur.
  6. De partijen moeten worden gespeeld op of voor de aangegeven speeldatum (21-1-2019). Men mag de partij dus ook op een ander tijdstip, eventueel op een andere avond dan de clubavond, spelen. Een andere speeldatum moet in onderling overleg worden geregeld. In uitzonderingsgevallen kan in overleg met de wedstrijdleider na de aangegeven speeldatum worden gespeeld maar moet in ieder geval plaatsvinden voor de speeldatum van de 3e ronde (25-3-2019). 
  7. Voor deelnemers die op de afgesproken speeldatum zonder nadere afspraken over een andere speeldatum afwezig zijn wordt de partij verloren verklaard. Zijn beide spelers afwezig dan zijn zij beiden uitgeschakeld. 
  8. Deelnemers die zijn uitgeschakeld of niet aan de bekercompetitie deelnemen kunnen zo mogelijk op de voor de bekercompetitie vastgestelde speelavond een partij voor de clubcompetitie spelen.